De Contest Yacht Owners Club is officieel opgericht in begin 2007 door Roy van der Stad die al geruime tijd met voorbereiding bezig was om te kijken of er genoeg animo voor deze eigenaarsclub was. Na veel succes met zijn eigen website en met bijbehorend forum kwam hij er al snel achter dat veel Contest eigenaren op zoek waren naar een bron om informatie uit te wisselen over zijn of haar jacht.

Contes 25

Contest 25, 1959

De Contest Yacht Owners Club heeft als belangrijkste doelstelling: zoveel mogelijk Contest bezitters bij elkaar te brengen om zo meer te weten te komen over zijn of haar jacht. Vaak zijn er vragen over hoe iets te doen, hoe iets te repareren of hoe iets te veranderen en soms kan er op bepaalde vragen geen duidelijk antwoord worden gegeven door bedrijven of specialisten. Het beste is vaak om die zaken te vragen aan degene die zelf ook die reparatie of verandering hebben uitgevoerd aan zijn of haar jacht.

Contest 33

Contest 33

Naast deze dingen is de Contest Yacht Owners Club ook de ideale plek is om een kijkje te nemen op een ander jacht wat ooit bij Contest Yachts gebouwd is. Misschien bezit u een zeer nieuwe 55CS en wilde u altijd al eens kijken aan boord van één van Contest eerste gebouwde schepen de 25 of 27 en daar misschien ook wel eens mee zeilen. Ook andersom geldt dit natuurlijk; wanneer u een kleine of oude Contest bezit en wilt eens zeilen met een nieuwe grote 55CS. Het meest belangrijke is dat bij de CYOC alle eigenaren gelijk behandeld worden of ze nu een kleine of grote Contest hebben.